Del siden:

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email

GXC 205 Leg Extension

Trening av quadriceps-musklene, styrker funksjonstrening i kneleddet.

Designet for: 1 person
Mål: 1359 x 1096 x 1398 mm
Vekt: 10 x 5 kg

Produkttype: Vektløfting

Funksjon: Trening av quadriceps-musklene, styrker funksjonstrening i kneleddet.

Merk: Maksimal tillatt vekt for brukeren er 120 kg. Området på 2 meter fra brukeren/maskinen må holde seg fritt under treningen. Uten tilstedeværelse av voksne er barn under 18 år ikke tillatt.
Sikkerhetsinstruksjoner: Treningen skal være sakte og jevn. Overvekt kan føre til helseproblemer. Rådfør deg med legen din hvis du er i tvil. Unngå skade – ikke bruk utstyret hvis overflaten er våt, frostig, varm eller utstyret er synlig skadet.

Hvordan trene på maskinen?
Bruk: Varm opp ledd og muskler i fem minutter. Sitt på setet og plasser føttene på fotstøttene som vist. Ta tak i håndtakene og spark deretter med føttene. Gjenta bevegelsen sakte og kontinuerlig.
Rutine: Gjenta bevegelsen ti ganger og ta en pause i 3 minutter. Du kan maksimalt lage fem påfølgende grupper avhengig av brukerens nåværende helse. Hvis du føler smerte, stopp treningen umiddelbart.