Mørehallen – Volda

Mørehallen i Volda er en 7 er fotballhall på 50X70 m.

Hallen ble bygget i 2014, var en av de første fotballhaller som vi bygget.

Inne i hallen finnes også lager, garderober og en mesanin i 2.etg med utsikt over spilleflata.