Senja Storhall vokser

Senja Storhall “vokser”.

Senja FK storhall i fotball på tettstedet Silsand i Senja vokser Hallen størrelser er på hele 120 X 80 m. Inne i hallen finnes en kunstgressbane på 105 X 68 m + sikkerhetssoner, med en fri høyde på 20 m midt i hallen. I tillegg monteres det ett vanningsanlegg for vanning av kunstgresset.Ellers vil det bli bygget et tribuneanlegg for ca 500 personer. Det vil også bli montert motoriserte heisbare skillevegger, slik at kunstgressbanen kan deles opp i flere mindre spilleflater/treningsflater. Hallen skal være klar til bruk ila desember mnd.