Del siden:

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email

2017 – Meldalsbanken Arena – Fotball

Meldalsbanken Arena er en fotballhall på 3500 m2 beliggende på Storås i Meldal. Hallen har kunstgressdekke med en spilleflate på 60 x 40 meter. På den ene langsida (70 m) er det tre løpebaner med tartandekke for sprint- og hurtighetstrening. Vår modulbasert scene og dansegulv gjør dette til en fullverdig arena for både idrett, kultur og messer. Planleggingen av en fotballhall i Meldal startet i 2012. Med god hjelp fra et velvillig næringsliv, privatpersoner, Meldal kommune og en god porsjon dugnadsinnsats stod hallen ferdig sommeren 2016. Hovedformålet er å tilby optimale treningsforhold for fotball og friidrett i vinterhalvåret. Resten av året er hallen en arena for konserter, messer og festivaler. En dugnad alle kan være med på er å fylle hallen med god og meningsfull aktivitet gjennom hele året, slik at dalføret blir et aktivt lokalsamfunn hvor alle kan trives!