Løkken IF planlegger aktivitetspark og kunstisbane med tak

Dette er et pilotprosjekt med en av få kunstisbaner med tak, sier initiativtaker Rolf Ervik fra Løkken Verk.

 Løkken Stadion er et stort idrettsanlegg, blant aannet en stor gressbane som har svært begrenset brukstid. Det er i mange år blitt langt ned en betydelig dugnadsinnsats og brukt mye penger for at denne banen skal innfri kravene som fotballbane.

Da Ervik fikk høre at den gamle gressbanen ikke ble brukt på grunn av den fine kunstgressbanen like ved, kalte han i mai 2018 inn til møte: “Hva gjør vi med fotballbanen?” Alle var enige om at det var nødvendig å få inn noe annet. Styret i Løkken IF synes dette var et flott initiativ, og opprettet ei prosjektgruppe med mandat, å gjennomføre et forprosjekt med muligheter for idrettslig aktivitet ved Løkken Stadion, og hvilke kostnader et slikt prosjekt vil medføre.

Prosjektgruppa består av Rolf Ervik, Inge Storås, Tor Helgeton, Jørn Arild Drugli og Ragnar Waalen. Leder i anleggskomiteen Morten Romundstad deltar i gruppa.

Prosjektgruppa har over lengre tid drøftet muligheten for en kunstfrossen isflate; bandybane med en lengdeløpsbane på 285 meter, ishockeybane (60×30) med rundbane og ishockeybane med og/eller uten tak. Bygging av kunstisbane uansett størrelse krever stor kompetanse, og vi har vært så heldig å få med Espen Refseth fra Hølonda, medlem i anleggskomiteen i Norges Ishockeyforbund, og Morten Åmot fra Hølonda, spesialist på kunstis og kjøleteknikk og har prosjektert flere kunstisbaner.

Det er enighet om at en isflate på Løkken skal ha et takoverbygg. Inge Storås sier at Løkken Verk vil frem i tid ha vintre med mildere klima og mer regn, og det vil ikke være fremtidsrettet å bygge et kunstisanlegg uten tak. Anlegget vil gi en helt annen driftskostnad og brukerfrekvens. Til å prosjektere dette takoverbygget har vi knyttet til oss siv.ing Arne Vaslag med gode aner til Løkken Verk. Han driver i dag eget firma på Melhus innen byggeteknikk, og Arne har meget god kompetanse på takkonstruksjoner.

Forprosjektet har mange ideer til aktiviteter, og det er så langt utarbeidet en planskisse som viser plassering av de enkelte aktiviteter.

Lørdag formiddag møtte Rolf Ervik, Tor Helgeton og Morten Romundstad på Løkken Stadion for å vise frem idegrunnlaget for et nytt idrettsanlegg. De hadde med seg bl.a. tegninger av det de kaller multisportanlegg som er lagt inn i forprosjektet.

Dette skal være et lavterskeltilbud for lokalbefolkningen, og anlegget skal kunne brukes av alle hele året.

 

 

IMG 5387

Mellom kunstgressbanen og den gamle gressbanen er det planlagt “aktivitetspark”

 

Alt skal bygges innenfor det cirka ni mål store arealet som allerede er brukt til idrett på Løkken Stadion. I tillegg blir det ny parkeringsplass med adkomst fra Løkkenveien i nord/vestenden av stadion der det nå er naturtomt bak et gjerde. Parkeringsarealet er fra før regulert og hører til tomta.

 

IMG 5389

 

Bildet over er tatt fra østsiden av gressbanen. Nærmest ser vi to inngjerdede baner for knøttefotball. Disse skal trekkes nærmere østsiden for å gi plass til kunstisbanen. Taket til kunstisbanen skal bygges fast i tribunetaket og får en takhøyde på 7,5 meter.

 

 

fullsizeoutput 670b2

Lilla felt: Kunstisbane med tak. Lysgrønt felt: De to eksisterende ballbingene flyttes hit. Gult felt: Aktivitetspark

 

 

 

Kunstisbane med tak 4

Taket over kunstisbanen kommer til å dekke et areal på 40X70 meter. Takhøyde 7,5 meter

 

Kunstisbanen vil være i drift fra oktober til april. Fra mai til september er det tenkt å ha elektrisk gokart som er støyfritt. Det er med andre ord spenstige tanker om både sommer og vinterdrift.

 

 

IMG 5414

Inge Storås og Rolf Ervik ved inngangen til Løkken Stadion. -Det var aldri noe spørsmål om Inge skulle bli med i prosjektgruppa – han fikk beskjed om å bil med og så kalte de to sammen inn til møte “Hva gjør vi med gressbanen?” Når disse to driftige karene har bestemt seg, får de det som regel til, sammen med gode krefter i lokalmiljøet.

Det er behov for å legge til rette for annen idrettslig aktivitet der barn, ungdom, familier og voksne har tilgang til et åpent aktivitetstilbud som kan benyttes når det passer brukerne, sa Inge Storås som møtte oss på tur ut fra stadion.

Forprosjektet er presentert for idrettsrådet i Orkland, og her var det mange godord om et anlegg som vil ha en annen aktivitet enn de tradisjonelle idrettsanleggene.

Eksisterende anlegg på Løkken Stadion:

-Fotballbane med kunstgress

-To binger for knøttefotball

-Tennisbane

-Badminton

-Basketbane

-Håndballbane

 

 

IMG 5390

Dette anlegget står ved siden av tribunen – mellom kunstgressbanen og der det er tenkt kunstisbane