Bankhallen Melhus

Bankhallen er en innendørs treningshall for fotball som ligger i Melhus i Trøndelag. Bygget ble åpnet i 2012 og ligger like ved Melhushallen, på vestsiden av Gaula. Hallen eies av Gauldal Arena AS, som dermed har ansvaret for drift og utleie. Anlegget vil i all hovedsak benyttes til fotballtreninger, men det er også åpnet for annet bruk, blant annet diverse messer og konserter. Alternativ bruk vil i hovedsak være aktuelt i sommerhalvåret, da dette er en periode hvor behovet for innendørs trening vil være langt mindre.

Hallen slik den er innendørs

Hallen ble reist som følge av et samarbeid mellom Melhus IL, Hovin idrettslag, Gimse Idrettslag og Trønder-Lyn. Hensikten var å skape bedre treningsforhold for fotballag i Gauldalsregionen på vinterstid, og dermed bidra til å styrke Norge internasjonalt.[1]

Selve banen er av kunstgress og måler 44 x 68 meter.[2] Hallen ble reist av byggfirmaet Farmprodukter fra Soknedal.[3] Sammen med grunnarbeidet ble kostnadene på 13,2 millioner kroner.[4]

Leietakere

Melhus videregående skole er en av leietakerne. I tillegg arrangerer Villmarksmessa sine årlige messer der.[5] Banen benyttes også sporadisk av Rosenborg Ballklub på vinterstid.[6]