Arena Nord Bergen

Hugaas Entreprenør AS bygger Norges største idrettsbygg

Norges største idrettsanlegg bygges i Bergen.Bygget er på ca 22.000m2 og skal inneholde en rekke forskjellige haller.
Arena Nord blir den største utbyggingen av et idrettsanlegg i Bergen noensinne. Hele prosjektet er nå budsjettert til 370 millioner kroner, eksklusiv moms. Det som ikke dekkes av tippemidler og momsrefusjonsordninger, er det Trond Mohn som betaler i sin helhet. Tidligere har Mohns andel vært beregnet til 220 millioner kroner.

Innholdet i Arena Nord kommer til å være svært omfattende. Her er de viktigste punktene:

En flerbrukshall med plass til tre håndballbaner. Mulighet for arrangementsarena over to baner med tilskuerkapasitet på 2000 mennesker. Kan være aktuell for Tertnes (håndball) og Viking (volleyball) som kamparena.
En stor turnhall.
En stor klatrehall.
En ishall med hockeybane av full størrelse og curlinghall med fire curlingbaner.
Fotballstadion som tilfredsstiller krav til arrangement i toppfotballen. Tilskuerkapasitet på 3500. Åsanes A-lag vil flytte til denne banen. Dagens bane på Myrdal blir et breddeanlegg.
Servicebygg i tilknytning til hallene. Om lag 6000
kvadratmeter til garderober, møterom, kafeer, kontorer, sosiale rom og treningsrom.
I tillegg reguleres det inn nærmiljøanlegg, syverbane for fotball og en enkel sandhall for volleyball/håndball.
Veiene og parkeringen i området skal utbedres slik at dagens trafikkaos fjernes, og området inni idretts­parken blir for fotgjengere.
Vestlandshallen, som allerede finnes, blir også sentral.
– Vi tror at det vil bli mellom 1500 og 2000 personer som bruker anlegget hver eneste dag, sier Bruun-Hanssen.