Barn - Vannleker Fra 3 år ++

Her er vannleker for barn fra 3 år og oppover.
Her finnes Fun City , vannlekeanlegg som kan stå på land og stå i vann.
Ellers finnes flere mindre lekeapparater for barn med lav vannstand