Kondisjon

Impulse apparatserier IT- IE95 – Encore – Plamax – Sterling fases ut fra sortimentet.
Noen av apparatene kan være lagervare.
Sjekk med oss først, før dere legger disse i bestilling.