Del siden:

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email

Ballfangernett – innendørs & utendørs

Ballfangernett/sikkerhetsnett anbefales både innendørs og utendørs.Innendørs anbefales bak hvert enkelt mål, pga rekyl effekt fra baller som treffer vegg.I tillegg kan det monteres enkle skillenett mellom forskjellige idretter, feks mellom fotball og løpebaner/klatrevegger etc. Det kan også monteres enkle skillenett mellom aktivitets flater og mot publikums tribuner . Kan stenge litt utsikt fra tribune .