Del siden:

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email

2020 – Bygstad Idrettspark – Fotball & Friidrett& Klatre

 

Nytt hallprosjekt- Bygstad Idrettspark i Gaular kommune Sunnfjord

 Bygstad Idrett og aktivitetspark.

Hallen som skal bygges er en fotballhall med et stort tilleggsareal for friidrett og turn aktiviteter. Her nevnes 60 m løpebaner, lengde grop, høydehopp, muligheter for kast øvelser, nedfelt skum grop for turn øvelser. I tillegg en klatrevegg/buldre vegg. Servicebygget inneholder garderober, lager , foaje, teknisk rom mm.
Oppstart av prosjekter skjer tidlig vår, og skal være ferdig ca desember 2020.?