Kampanje       Nyheter       Prosjekter      Om Mso sport       Kontakt

Del siden:

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email

2014 – ThonHallen – Flerbrukshall

Thonhallen i Flå –Hallingdal

 

Flå i Hallingdal er befolkningsmessig en av Buskeruds minste kommuner. Med sine 1050 innbyggere har kommunen helt andre utfordringer enn sine storebrødre nedover i fylket, men det vil ikke si at man ikke satser. Flå har nå bygget en helt ny flerbrukshall for befolkningen og håper at dette kan være enda et ledd i å trekke folk til bygda, slik at den positive utviklingen i kommunen kan fortsette.

Buskerud Idrettskrets og Buskerud fylkeskommune har fulgt prosessen med bygging av hallen og mener dette er verdt å ta en titt på også for andre kommuner. Mange har mye å lære av hvordan Flå har realisert sin hall. Derfor inviterte Flå kommune og anleggsutvalget i Buskerud Idrettskrets til befaring den 25. juni.

Enorm dugnadsinnsats

Første innleder var ordfører i Flå, Toe Egil Buøen, som fortalte om hvordan hallen har kommet på plass og hvem som har vært avgjørende for å få det til. Det er ingen hemmelighet at Olav Thon har vært betydelig inne med støtte for realisering, men innsatsen fra lokale entreprenører og IL Flåværingen står ikke tilbake for dette. Det er noe spesielt med mindre kommuner og dugnadsinnsats, totalt er det estimert at rundt 4000 dugnadstimer er lagt ned. Det er intet annet enn imponerende. Resultatet er en normalhall med styrketreningsfasiliteter, squashbane, aktivitetssal og sosialt rom/klubbrom. Til en prislapp på under 30 millioner, noe som anses som billig etter dagens standarder.

Å bygge idrettshaller i Norge i dag er ofte en dyr affære. Tom Anderson, anleggsrådgiver i Håndballforbundet, ble imponert av hallen i Flå, og sier at en tilsvarende hall i Oslo ville ha kostet 75-80 millioner kroner. I store kommuner er prosessene gjerne også langdryge og planleggingen må derfor skje over mange år. Da er det vanskelig for de som kommer med behovene, ofte frivillige, å opprettholde trykket og viljen til å realisere. Å realisere et slikt anlegg til det beløpet og i løpet av såpass kort tid er et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner. Man må smi mens jernet er varmt.

Hva skal til for å realisere en idrettshall?

Det er også andre faktorer som spiller inn for å få realisert idrettshaller. Disse faktorene tar utgangspunkt i hva formålet med et idrettsanlegg/-hall er. De er til for å skape aktivitet. Det er innholdet i hallen som betyr noe. Av den grunn var MSO Sport, utvikler av idrettshaller, på plass for å fortelle om standardisering av idrettshaller. Mange steder bygges idrettshaller som symbol bygg, noe som er veldig fordyrende for den som skal realisere det. Standardisering av hallene derimot, der finnes det fordeler;